MAILWEB = GDPR-PROOF

Wij helpen u om te voldoen aan de AVG regels

U bent als verwerkingsverantwoordelijke of als verwerker van data verplicht er voor te zorgen dat deze data niet in verkeerde handen valt en dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan. Dit doet u door duidelijke afspraken te maken met de personen of bedrijven die beschikking hebben tot de gegevens. Dit zijn afspraken over wie heeft beschikking tot uw adressenbestanden, hoe worden die verstuurd, hoe worden ze opgeslagen, wie krijgt ze nog meer en hoelang worden ze bewaard en dat er de nodige (technische) maatregelen zijn genomen om problemen te voorkomen. Mailweb heeft, als onderdeel van DMHQ, uiteraard duidelijke procedures en technische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw data bij ons AVG/GDPR bestendig is.


Voorkom een boete

De autoriteit persoonsgegevens kan hoge boetes uitgedeeld worden in het geval van een data-lek. Vooral wanneer blijkt dat een bedrijf niet het nodige heeft gedaan om de data te beschermen. Kies voor partners/verwerkers bij wie uw data in goede handen is en die alles hebben gedaan om uw data te beschermen. Vraag bijvoorbeeld eens aan uw leveranciers hoe het dataretentie-beleid is gericht en welke procedures en technische maatregelen er genomen zijn om dit te garanderen. (dataretentie gaat over het bewaren / vernietigen van data, na de verwerking hiervan). En neem dan geen genoegen met het antwoord “Gewoon, we gooien uw bestand weg na verwerking” want dat doet de autoriteit persoonsgegevens ook niet, nadat u een data-lek heeft gemeld


Verwerkersovereenkomst

U bent verplicht met uw data verwerkende partijen (verwerkers) afspraken te maken in de vorm van een verwerkersovereenkomst. Hiermee legt u vast dat u de nodige maatregelen heeft genomen om uw data te beschermen en dit helpt u bij het voorkomen van een schadeclaim bij een eventuele data-lek. Mailweb heeft deze verwerkersovereenkomst opgenomen in onze algemene voorwaarden. Op die manier heeft u het, wanneer u zaken doet met mailweb, automatisch goed geregeld.