MAILWEB = GDPR-PROOF

Genereer nu een bewerkersovereenkomst

Vanaf mei 2018 gelden er nieuwe Europese regels met betrekking tot het opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens. Deze wetgeving heet GDPR. Maar ook op dit moment zijn er al strenge regels als het gaat om data.


Wij helpen u om te voldoen aan de regels

U bent als verantwoordelijke of bewerker van data verplicht er voor te zorgen dat deze data niet in verkeerde handen valt en dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan. Dit doet u door duidelijke afspraken te maken met de personen of bedrijven die beschikking hebben tot de gegevens. Dit zijn afspraken over wie heeft beschikking tot uw adressenbestanden, hoe worden die verstuurd, hoe worden ze opgeslagen, wie krijgt ze nog meer en hoelang worden ze bewaard en dat er de nodige (technische) maatregelen zijn genomen om problemen te voorkomen. Mailweb heeft, als onderdeel van DMHQ, uiteraard duidelijke procedures en technische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw data bij ons GDPR bestendig is.


Voorkom een boete

Zowel onder de GDPR als de huidige wetgeving kunnen er hoge boetes uitgedeeld worden in het geval van een data-lek. Vooral wanneer blijkt dat een bedrijf niet het nodige heeft gedaan om de data te beschermen. Kies voor partners/ bewerkers bij wie uw data in goede handen is en die alles hebben gedaan om uw data te beschermen. Vraag bijvoorbeeld eens aan uw leveranciers hoe het dataretentie-beleid is gericht en welke procedures en technische maatregelen er genomen zijn om dit te garanderen. (dataretentie gaat over het bewaren / vernietigen van data, na de verwerking hiervan). En neem dan geen genoegen met het antwoord “Gewoon, we gooien uw bestand weg na verwerking” want dat doet de autoriteit persoonsgegevens ook niet, nadat u een data-lek heeft gemeld.


Bewerkersovereenkomst (BWO)

U bent verplicht met uw data verwerkende partijen (bewerkers) afspraken te maken in de vorm van een bewerkersovereenkomst. Hiermee kunt bewijzen dat u de nodige maatregelen heeft genomen om uw data te beschermen en dit helpt u bij het voorkomen van een schadeclaim bij een eventuele data-lek Wanneer u met ons een bewerkersovereenkomst wilt sluiten, dan hoeft u alleen maar dit formulier in te vullen, en kunt u daarna direct de BWO downloaden. Handtekening eronder, opsturen naar


Mailweb.nl
Ovv BWO
Loodstraat 2
2718 RW Zoetermeer

of scannen en mailen naar info@mailweb.nl met BWO in het onderwerp
En u krijgt binnen 5 dagen krijgt u een getekende exemplaar van ons retour.

Genereer nu een bewerkersovereenkomst